Dziś mamy 25 września 2022, niedziela, imieniny obchodzą:

20 września 2022

III Cross Cichociemnych im. B. Bzdawki coraz bliżej. Serdecznie zapraszamy!

fot. pow.

fot. pow.

Termin biegu „III CROSS CICHOCIEMNYCH im. Bernarda Bzdawki” coraz bliżej. Serdecznie zapraszamy do zapisów i udziału.

Najważniejsze informacje – regulamin „III CROSS CICHOCIEMNYCH im. Bernarda Bzdawki”
I Cel:
1) Upamiętnienie postaci ppor. Bernarda Bzdawki i cichociemnych żołnierzy Armii
Krajowej
2) Promocja aktywnego trybu życia
3) Integracja środowiska biegowego
4) Promocja Powiatu Nakielskiego

II Organizatorzy:
1) Stowarzyszenie Sportowe „TRAWERS TEAM NAKŁO”
2) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
3) OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

III Termin i miejsce:
01.10.2022 (sobota)
Półmaraton- godz. 11:00
Bieg 12 km- godz. 11:00
Kowalewko (strzelnica OSP Jednostki Ratownictwa Specjalnego) gm. Kcynia

IV Biuro zawodów, baza, parkingi:
1) Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie strzelnicy OSP Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.
2) Organizator nie zapewnia szatni i depozytu.
3) Parking bezpłatny dostępny będzie przy biurze zawodów, a także na pasie startowym przy strzelnicy (ok 50 m od startu/mety).
Na terenie biura zawodów i w okolicach strefy startu/mety obowiązywać będą zasady aktualnych obostrzeń pandemicznych. Przed wejściem do biura zawodów i do strefy startu zawodnik jest zobowiązany zdezynfekować dłonie. Płyn do dezynfekcji
zapewnia organizator.

V Trasa:
Trasa biegu na 12 km i półmaratonu prowadzona będzie drogami i ścieżkami leśnymi
(drogi utwardzone i nieutwardzone). Organizator opublikuje mapę trasy najpóźniej dwa dni
przed biegiem.

VI Limit czasowy:
Bieg 12 km: 2 godziny
Półmaraton: 3,5 godziny
Po tym czasie zawodnicy będący na trasie przestają być uczestnikami biegu. Zawodnik, który decyduje się na zejście z trasy (rezygnacja w trakcie zawodów) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora zawodów. Zaleca się zabranie ze sobą telefonu i zapisanie numeru do organizatora.

VII Klasyfikacja:
Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zamontowanych na numerach startowych.
Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie czasu netto
Bieg 12km:
Trzy pierwsze kobiety - puchary lub statuetki.
Trzech pierwszych mężczyzn – puchary lub statuetki.
Kategoria służb mundurowych: miejsca 1-3 puchary lub statuetki.
Półmaraton:
Trzy pierwsze kobiety- puchary lub statuetki.
Trzech pierwszych mężczyzn- puchary lub statuetki.
Nagroda specjalna dla najliczniejszej drużyny z obu dystansów- puchar lub statuetka.
Każdy zawodnik z obu dystansów, który ukończy bieg w wymaganym limicie otrzyma pamiątkowy medal.

VIII Opłaty:
Bieg 12 km: 40 zł do wyczerpania limitu miejsc lub do 12.09.2022 przy zapisach internetowych z pełnym pakietem startowym.
W przypadku wolnych miejsc w dniu biegu w biurze zawodów 50 zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego.
Półmaraton: 50 zł do wyczerpania limitu miejsc lub do 12.09.2022 przy zapisach internetowych z pełnym pakietem startowym.
UWAGA: W dniu biegu (nawet w przypadku wolnych miejsc) nie będzie możliwości
zapisania się na dystans półmaratoński w biurze zawodów.
W ramach startu w biegu organizator zapewnia:
1) wodę, izotonik i ciepłą herbatę na mecie
2) ciepły posiłek
3) słodki poczęstunek
4) numer startowy z chipem
5) pamiątkowy upominek
6) pamiątkowy medal na mecie
7) opiekę medyczną
8) inne świadczenia w zależności od pozyskania sponsorów
Bufet na trasie w okolicach 10,5 km
1) wodę
2) izotonik
3) ciepłą herbatę
IX Zapisy:
Organizator gwarantuje pełen pakiet startowy przy zapisach do 12.09.2022.

X Limit:
100 osób dla obu dystansów łącznie
XI Uczestnictwo:
Ze względu na obowiązujące aktualnie obostrzenia odnoście zachowania odpowiednich odległości społecznych organizator przewiduje następujące warianty startów w biegu:
1) Start wspólny, gdzie w strefie startu wszyscy uczestnicy startują z zasłoniętym nosem i ustami.
2) Start indywidualny, gdzie zawodnicy ustawiają się w odpowiedniej odległości i startują w 10 sekundowych odstępach.

W przypadku gdy obostrzenia związane z pandemią zostaną zaostrzone organizator dopuszcza możliwość startu w mniejszych grupach w 15 minutowych odstępach. W celu weryfikacji każda osoba zapisana na bieg zobowiązana jest do wypełnienia w biurze zawodów karty startowej od 9:00 do 10:30 (dla dwóch dystansów) po tym terminie osoby , które nie podpiszą karty startowej oraz oświadczenia o stanie zdrowia bezwzględnie zostaną skreślone z listy startowej bez możliwości zwrotu opłaty startowej, a ich miejsca będą do dyspozycji organizatora.

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.

Każda osoba startuje w biegu wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko; wszyscy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze materialnym.

Zakazuje się uczestnictwa w biegu osobom nie posiadającym numeru startowego. Dozwolony jest udział zawodników z dzieckiem w wózku. Dziecko nie jest uczestnikiem biegu i wyłączną odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic lub prawny opiekun.

Dozwolony jest start zawodników ze zwierzętami pod warunkiem ustawienia się w strefie startu za pozostałymi zawodnikami, tak aby nie utrudniać startu zawodnikom biorącym udział w rywalizacji. Trasa będzie oznaczona biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą i znakami ze strzałkami kierunkowymi. Bieg poprowadzony będzie drogami leśnymi, również dostępnymi dla ruchu kołowego. Zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do zasad ruchu drogowego i zachowania szczególnej ostrożności na trasie biegu.

Każda osoba biorąca udział w biegu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, zgodę tę potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie startowej.

Każda osoba biorąca udział w biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jego przestrzegania co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej. Każda osoba biorąca udział w biegu powinna się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia.
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na publikację uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu prezentowanych w mediach oraz wykorzystywanych w materiałach promocyjnych organizatora. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją w pełnym
jego brzmieniu.

XII Obowiązek informacyjny
Pozyskane dane osobowe uczestników biegu przetwarzane będą w celach „ III Crossu Cichociemnych im. Bernarda Bzdawki”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) - dalej RODO.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Trawers Team Nakło. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa
danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia , do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych
profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uczestnika przed jej wycofaniem.

XIII Postanowienia końcowe.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Ostateczna interpretacja należy do organizatora.
Organizatorzy
Instytut Pamięci Narodowej –
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Stowarzyszenie Sportowe TRAWERS TEAM NAKŁO
OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

Zapisy
https://www.protimer.pl/bio/1002/iii-cross-cichociemnych-im-bernarda-bzdawki/register
Zapraszamy

Materiał: JRS Kowalewko


Oceń artykuł: 2 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (13) Zgłoś naruszenie zasad

  • -2 (8)

  fff, w dniu 20-09-2022 13:14:06 napisał:

  jest jeszcze czas żeby to zablokować. dobrze że się chwalą znowu takimi bzdurami. bedę interweniował aby ten bieg nie miał miejsca.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -4 (8)

  Felcio, w dniu 20-09-2022 13:25:54 napisał:

  Całe to jest i IPN powinno się zakazać takich imprezek. Oni są niepotrzebni a spędy które robią tylko ogłupiają ludzi. Jakiś cicho ciemny czy coś a kto to? Co on zrobił? U nas walczyło Ludowe Wojsko Polskie a nie karły reakcji...zaplute

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -2 (6)

  fff, w dniu 20-09-2022 14:14:29 napisał:

  znowu to zakichane kowalewko wiocha zabita dechami razem z tymi niby strażakami od macierewicza. zaorać tą jednostkę i całe towarzystwo nygusów.

  odpowiedz

  • 3 (5)

  Kcyniok , w dniu 20-09-2022 15:28:18 napisał:

  Mam pomysł, zapraszam wszystkie osoby które nie chcą tego biegu i mają coś do JRS aby przyszły na start 1 października zobaczymy czy tacy mądrzy tam też będziecie, komuniści pierdo****, FELCIO a na Ciebie szczególnie będą wszyscy czekać bo zawsze masz najwięcej do powiedzenia, ciekawe czy będziesz miał odwagę cywilną się pokazać i powiedzieć jeszcze raz wszystko, tylko prosto w oczy, zaszczany buraku

  odpowiedz

  • -1 (1)

  Gmina kcynlnia jak zawsze zero kultury, burak buraka wyzywa , w dniu 20-09-2022 16:04:33 napisał:

  Panie oburzony to już pod paragraf podchodzi, myślicie ze wszytko możecie jak macie znajomości? Abyś się nie zdziwił

  odpowiedz

  • -3 (5)

  druh, w dniu 20-09-2022 16:52:06 napisał:

  po pierwsze należy zamkąć jak najszybciej OSP w Kowalewku, podrugie należy zamknąć strzelnicę, po trzecie należy zakazać latać motolotniami i w końcu majątek gminny po tym ,,trupie ,, jakim jest ta jrs przekazać na inne jednostki. mam wielką nadzieję, że burmistrz razem z radnymi doprowadzą temat do końca i zadziałają w sądzie KRS aby ich usunąć z przestrzeni naszej gminy i powiatu. kolejnym krokiem w tej sprawie to zrobić również porządek z tym komendantem Krzysiem napieralskim eks komandosem ( bo pewnie mało kto wie o jego przeszłości w służbach ) a są tacy co wiedzą!

  odpowiedz

  • 2 (2)

  NN, w dniu 20-09-2022 18:54:29 napisał:

  Gmina Kcynia.... Pod jaki paragraf? Czy ktoś komuś grozi ? Panu oburzonemu z tego co wnioskuję, chodzi o to że nikt z hejtujących nie ma odwagi powiedzieć co myśli prosto w oczy, takie Nicki jak ffff, felcio i wiele innych wielokrotnie obrażało i narzucało coś na JRS, i skąd ta pewność że to ktoś od nich napisał? Jest wiele osób które stanęły by w ich obronie, pragnę wspomnieć iż organizatorem biegu nie jest JRS, lecz współorganizatorem i bieg jedynie odbywa się przy użyciu ich obiektów więc nie rozumiem o co chodzi. I Panie "druhu" proszę jak najszybciej zaczerpnąć pomocy w słowniku i zaznajomić się z prawem bo jak widać nie masz zielonego pojęcia o tym kawałku chleba, z tego co wiem to za dużo sprzętu gminnego tam nie ma, jest to jednostka która pozyskała i kupiła sprzęt sama i na koniec panie druhu eks druhu, porządek to zróbcie u siebie w jednostce, bo macie syf i są też tacy co wiedzą co tam się dzieje ;)

  odpowiedz

  • 2 (4)

  Ciekawe, w dniu 20-09-2022 23:53:44 napisał:

  Jest Kowalewko to jest ból dupy! Oj polaczki polaczki puknijcie się w te puste łepetyny A dla zazdrośników polecam zrobić coś lepszego niż oni i tak ich zdyskredytować

  odpowiedz

  • 0 (2)

  nieżyczliwy dla jrs, w dniu 21-09-2022 10:05:02 napisał:

  co racja to racja ...jakby Napieralski przestał być tym niby komendantem to pewnie się to rozleci. jest to jakiś sposób hmmm trzeba iść w tą stronę.

  odpowiedz

  • 0 (2)

  druh, w dniu 21-09-2022 11:10:00 napisał:

  To może złożyć zawiadomienie jakieś na napieralskiego i będzie się działo! Zawsze coś się znajdzie na każdego i może go zdejmą z funkcji , a wtedy rozleci się ta pseudo straż w tym grajdole.

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Koh, w dniu 21-09-2022 23:25:27 napisał:

  Ale przecież fajny ten bieg

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Bezpłatne kontrolowanie sprawności amortyzatorów
Analiza stanu bhp w firmie
od 50PLN
Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych
59PLN
Ramka na 4 zdjęcia
39,90PLN 27,90PLN
Ramka na zdjęcia
26,90PLN 13,45PLN
Prowadzenie kadr i płac dla firm
od 50PLN
Szkolenia pierwsza pomoc
od 50PLN
Szkolenia bhp wstępne
od 30PLN
0

Myślisz o regularnych ćwiczeniach? Jak wdrożyć plan w życie

Jak wynika z przeprowadzonych wśród Europejczyków badań #dotyczących aktywności fizycznej, Polacy zajmują pierwsze miejsce wśród ośmiu badanych krajów. Trzech na czterech Polaków deklaruje, że uprawia chociaż jedną dyscyplinę sportu. Największą popularnością cieszy się jogging (58,9%) i fitness (48,4%). Dalej uplasowało się pływanie (38,9%), piłka nożna (32,8%) oraz siatkówka (24,3%) . We wszystkich badanych krajach najbardziej aktywną sportowo grupą są osoby w wieku 18-34 lata. Skąd biorą motywację?

(czytaj więcej)
0

Czym ogrzejemy domy zimą? Perspektywy cenowe surowców energetycznych

Nagły wrześniowy spadek temperatur sprawił, że jednym z kluczowych# tematów stała się kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Rządzący uspokajają, że nie zabraknie energii elektrycznej ani ciepła dla odbiorców indywidualnych. Z kolei eksperci alarmują, że węgla opałowego – z którego to korzystają głównie elektrownie i elektrociepłownie miejskie do wytworzenia energii cieplnej – nie wystarczy, a jeśli zostanie pozyskany, może być niskiej jakości. Czy społeczeństwu grożą częste wyłączenia energii i galopująca podwyżka cen?

(czytaj więcej)
0

„Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Akcja edukacyjna KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) kontynuuje ogólnopolską# akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu oraz uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. Akcja uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki.

(czytaj więcej)