Dziś mamy 28 listopada 2020, sobota, imieniny obchodzą:

21 listopada 2020

Plan działania na nadchodzący czas. 100 dni solidarności w walce z COVID-19

fot. archiwum

fot. archiwum

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia# doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowaliśmy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

- tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
- etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
- kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się

- dystans 1,5 m od innych osób;
- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina

- Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

- Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
- obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

- W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
- Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje - Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia - Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki - Działalność zawieszona

Edukacja - Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe

- Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
- Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele - Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia- Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki - Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - Bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych
W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się

- dystans 1,5 m od innych osób;
- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina - 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

- Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
- obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

- W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
- Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
- Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje - Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia - Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki - Działalność zawieszona

Edukacja - Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe

- Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
- Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele - Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia - Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki - Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - Bez udziału publiczności

STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się - Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina - 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny - Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania

- W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
- Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje - Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

Targi i wydarzenia - Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki - Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

Edukacja - Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe - Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele - Działalność bez ograniczeń

Gastronomia - Otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

- Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
- Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się - Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina - 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:100% liczby miejsc siedzących, albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny - Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania - W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje - Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia - Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki - Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja - Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe - Działalność bez ograniczeń

Hotele - Działalność bez ograniczeń

Gastronomia - Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

- Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
- Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Konsultacje projektów rozporządzeń - terminy

Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

- uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
- uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej - można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
- uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

Materiał: gov.pl

Oceń artykuł: 5 0
Pliki do pobrania
201121_projekt_ODPOWIEDZIALNOSC.pdf
201121_projekt_STABILIZACJA.pdf
201121_projekt_NARODOWA_KWARANTANNA.pdf

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Nowoczesne zabiegi laserowe
Elzab Zeta
sugerowana cena producenta: 2816,70PLN
Nowoczesny styl
Sprawdzanie i regulacja ciśnienia w ogumieniu
Sypialnia Dąb Sonoma i wstawki w połyskującej bieli
Pokój dzienny/ młodzieżowy lub sypialnia
Terminale płatnicze
Terminale płatnicze stacjonarne i mobilne
39PLN od 15zł/mcPLN
0

e-Senior, czyli pomału do celu. Wystarczy przełamać opór

Już jutro, 14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora. W tym roku prezent może być# tylko jeden – pomóc możliwie najbezpieczniej przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. I tu zjawiamy się my ze sporą dawką internetowej wiedzy.

(czytaj więcej)
0

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dlaczego warto je jeść?

Aż 83 proc. Polaków zaczyna dzień od śniadania: 75% na pierwszy posiłek w ciągu #dnia wybiera kanapki. Jak przygotować pełnowartościowe śniadanie i dlaczego ten posiłek jest tak ważny dla naszego zdrowia?

(czytaj więcej)
0

Nowoczesne technologie w służbie czystości. Precz z zarazkami w łazience!

Szeroko rozumiana czystość jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Podwójnie zwracamy #uwagę na to, by wszystko co nas otacza było dla nas bezpieczne. Bezpieczeństwo w łazience to systematyczne pozbywanie się z niej wszelkich zarazków, bakterii, drobnoustrojów i grzybów. Na pomoc w codziennych obowiązkach przychodzą producenci, którzy poprzez stosowanie w swoich produktach nowoczesnej technologii sprawiają, że sprzątanie łazienki jest łatwe, szybkie i nie wymaga stosowanie silnych detergentów. Korzystajmy z dobrodziejstw technologicznych - dla naszego zdrowia.

(czytaj więcej)
0

Polacy unikają regularnych wizyt u stomatologa. Strach przed bólem

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie #Grupy LUX MED, jedynie 39 proc. Polaków między 25. a 60. r.ż. deklaruje wizyty u stomatologa przynajmniej raz na pół roku. Zlekceważony problem stomatologiczny, może prowadzić do poważnych chorób nie tylko zębów i jamy ustnej, ale także całego organizmu. Bakterie wywołujące stany zapalne mogą przedostawać się do innych narządów i przyczyniać się nawet do udarów mózgu czy zawałów.

(czytaj więcej)