Dziś mamy 22 października 2021, piątek, imieniny obchodzą:

18 września 2021

Połowa sukcesu już za nimi. Uczniowie zdali pierwszą kwalifikację

fot. pow.

fot. pow.

Ekonomiści z Zespołu Szkół im.prof. Emila Chroboczka z# Szubina byli bardzo zadowoleni po otrzymaniu wyniku egzaminu pierwszej kwalifikacji w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA – otóż cała 12 uczniów kształcących się w tym zawodzie zdała pierwszą kwalifikację pn.: EKA.04 PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ.

Czyli połowa sukcesu już za nimi, ponieważ aby uzyskać tytuł TECHNIK EKONOMSTA należy przystąpić i zdać dwie kwalifikacje w zawodzie. Nasi ekonomiści doskonale wiedzą, że aby odnieść sukces na rynku pracy trzeba mieć dobry zawód a jest nim TECHNIK EKONOMISTA, który jest korelacją kształcenia teoretycznego i praktycznego ukierunkowaną na potrzeby i możliwości ucznia – jako uczestnika procesu kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. W wyniku realizacji programu nauczania zawodu absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych uwzględniających:

- organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi,
- prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej,
- przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów,
- obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej oraz ocenianie gospodarowania zapasami,
- posługiwanie się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentację danych z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi,
- sporządzanie biznesplanu,
- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
- rozliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych,
- prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- przeprowadzanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
- posługiwanie się regułami mikroekonomii i makroekonomii,
- przeprowadzanie analizy statystycznej badanej zbiorowości,
- archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej,
- stosowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych,
- przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
- określanie zagrożenia w środowisku pracy i skutków oddziaływania czynników szkodliwych oraz stosowanie środków ochrony zbiorowej,
- udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- komunikowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- zorganizowanie pracy małego zespołu, kierowanie nim.

Po uzyskaniu takich kwalifikacji technik ekonomista z pewnością nie będzie narzekał na brak ofert pracy.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie :
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYHC KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA - ROK SZKOLNY 2020/2021

SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EKA. 04 PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORANIZACYJNEJ

100%

100%

91%

88%

Porównując wynik naszych uczniów ze zdawalnością na tle województwa kujawsko-pomorskiego, znacznie przewyższa o kilkanaście punktów procentowych.  Był to egzamin, którego część pisemną jak i praktyczną uczniowie rozwiązywali  w systemie komputerowym. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Materiał: Agnieszka Bubczyk

Autor nie wyraża zgody na komentowanie. 

 

Oceń artykuł: 6 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Dlaczego warto jeść polskie warzywa zgodnie z kalendarzem sezonowym?

W październiku obchodziliśmy Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Z tej okazji warto# przypomnieć, że sezonowe produkty lokalne to gwarancja najwyższej jakości, zdrowia i smaku w najlepszych cenach.

(czytaj więcej)
0

Co siódmy młody Polak może być uzależniony od uczenia się

Co siódmy młody Polak może być uzależniony od uczenia się – wynika z# badań psychologa dra Pawła Atroszko. Stosunkowo bardziej narażone są kobiety. Problem dotyka też dzieci, które "znajdują się pod ogromną presją nieustannej nauki pod testy i niepopełniania błędów".

(czytaj więcej)
0

Umowa na wesele. Na te szczegóły musisz zwrócić uwagę

Jak wynika z danych BIQdata.pl, w 2020 r. zawarto w# Polsce 145 tys. Małżeństw. To o 20% mniej niż rok wcześniej. Wiele Par Młodych przełożyło wesele w związku z sytuacją pandemiczną. W jej efekcie zmienił się także sposób planowania wesel - z długoterminowego na krótkoterminowy, ograniczający się do 2-4 miesięcy. Nadal jednak organizacja wesela to zwykle spore przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wiele podmiotów. By się w tym wszystkim nie pogubić, warto spisywać umowy. Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

(czytaj więcej)
0

Psychiatrzy są zaniepokojeni kondycją Polaków. Wpływ na to miała pandemia?

W tegoroczną jesień wchodzimy z# kiepskim samopoczuciem. Psychiatrzy podkreślają, że coraz więcej osób zwraca się do nich po pomoc - przychodzą ze stanami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi i szeregiem powikłań psychiatryczno-neurologicznych po przebyciu COVID-u.

(czytaj więcej)