Dziś mamy 2 grudnia 2023, sobota, imieniny obchodzą:

14 listopada 2023

"Wylogowani z sieci, zalogowani w sport”. Zajęcia w ramach projektu

fot. powierzone

fot. powierzone

Od kwietnia do października bieżącego roku w #I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie odbywały się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Wylogowani z sieci, zalogowani w sport”, który został dofinansowany przez Zarząd Powiatu Nakielskiego. Głównym jego celem było zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zmniejszenia czasu spędzonego w sieci, poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej.

W pierwszych miesiącach realizacji przedsięwzięcia uczniowie doskonalili umiejętność gry w piłkę siatkową. Na zakończenie tego etapu zorganizowano międzyklasowy turniej siatkówki, który był doskonałą okazją do wykorzystania w praktyce zdobytych umiejętności, doskonalenia pracy zespołowej oraz integracji.

Kolejny etap projektu obejmował zajęcia ogólnorozwojowe z elementami treningu siłowego. Do realizacji tej części projektu zakupiono sprzęt sportowy, m.in. poręcze, hantle, maty, gumy i taśmy treningowe. Uczniowie mieli okazję podnosić swoją sprawność fizyczną podczas zajęć w szkolnej sali gimnastycznej oraz w siłowni MOSiR w Szubinie.

We wrześniu odbyły się zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt. Uczennice biorące udział w zajęciach doskonaliły swoje umiejętności oraz zdobywały wiedzę na temat tej dyscypliny sportu. Zajęcia odbywały się z użyciem sprzętu treningowego wypożyczonego w ramach współpracy z LKS Szubinianka.

Ostatnim etapem projektu były zajęcia promujące tenis stołowy. Dzięki dofinansowaniu zakupiony został nowy stół do tenisa, wykorzystany podczas zajęć i kończącego ten etap szkolnego turnieju. W rozgrywkach wzięło udział 15 uczniów, którzy rozegrali w sumie 27 spotkań. Zmagania uczniów zostały nagrodzone drobnymi upominkami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

Projekt „Wylogowani z sieci, zalogowani w sport” był dla uczniów szansą na podniesienie sprawności fizycznej, dzięki uczestnictwu w różnorodnych, zgodnych z własnymi zainteresowaniami, zajęciach sportowych. Młodzież spędzała czas wolny w sposób aktywny, doskonaliła umiejętności techniczne w poszczególnych dyscyplinach, integrowała się podczas treningów oraz doskonaliła sztukę zdrowej rywalizacji podczas rozgrywek. Projekt był zatem doskonałą okazją na wypełnienie wolnego czasu w sposób aktywny i korzystny dla zdrowia.

Gratulacje dla wszystkich uczestników!

Materiał: Aurelia Kasprzak / I LO w Szubinie

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 1 5

Czytaj również

udostępnij na FB
0

"Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości". Nowa edycja programu

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF#. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

(czytaj więcej)
0

Znaczny wzrost liczby studentów z Ukrainy. Najnowszy raport OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował #na portalu RAD-on najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Tym razem najnowszą edycję raportu ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób. Jest ich już obecnie 48 150 osób.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)