Dziś mamy 28 września 2023, czwartek, imieniny obchodzą:

07 czerwca 2023

Funkcjonariusze edukują młodzież. Program "W Służbie Ojczyźnie"

fot. por. Krzysztof Jurek

fot. por. Krzysztof Jurek

W dniach 6 i 7 czerwca na terenie potulickiej jednostki penitencjarnej odbyły się zajęcia zrealizowane# w ramach programu "W Służbie Ojczyźnie". Wzięli w nich udział uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. prof. E Chroboczka w Szubinie. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nimi wychowawcy działu penitencjarnego oraz zbrojmistrz z działu ochrony.

Poza ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnieniem w jednostce penitencjarnej bezpieczeństwa oraz wykonywaniem tymczasowego aresztowania, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach systematycznie realizują również edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. Wykorzystują do tego swoją fachową wiedzę, doświadczenie oraz infrastrukturę potulickiej jednostki.

Edukacja proobronna

Służba Więzienna jest trzecią (po Wojsku i Policji) umundurowaną i uzbrojoną formacją, liczącą 30 000 funkcjonariuszy. Ma więc ona bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa. Aby wypełniać obowiązki związane z ochroną społeczeństwa i zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, funkcjonariusze tej formacji mają prawo do używania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Zagadnienia z tym związane przedstawił uczniom szubińskiej szkoły zbrojmistrz, będący funkcjonariuszem działu ochrony Zakładu Karnego w Potulicach. Jest on instruktorem szkolenia strzeleckiego, specjalistą w zakresie eksploatacji uzbrojenia i środków ochrony. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w prowadzonym przez niego szkoleniu strzeleckim. Wykorzystano do tego broń i amunicję szkolną, pozostającą na wyposażeniu naszej jednostki penitencjarnej. Zachowano wszelkie procedury bezpieczeństwa.

Specyfika jednostki penitencjarnej

Wychowawcy Działu Penitencjarnego zapoznali młodzież z charakterystyką Służby Więziennej oraz Zakładu Karnego w Potulicach – jednego z największych w kraju. Przedstawili również sylwetkę funkcjonariusza naszej formacji. Następnie - z zachowaniem procedur bezpieczeństwa - oprowadzili uczniów po terenie jednostki penitencjarnej. Pokazano im halę produkcyjną oraz nowoczesny pawilon mieszkalny.

Zakład Karny w Potulicach – warto pełnić tutaj służbę

Dociekliwość, aktywność, celne spostrzeżenia, zadawanie wielu ciekawych pytań, są dowodami na duże zainteresowanie uczniów Służbą Więzienną, Zakładem Karnym w Potulicach oraz tematyką programu "W Służbie Ojczyźnie". Obserwując wysoki poziom dyscypliny, wzorową postawę młodych ludzi wnioskować można, że będą oni w niedalekiej przyszłości dobrymi kandydatami do wstąpienia w szeregi naszej formacji. Profesjonalizm, pozytywne nastawienie, otwartość i komunikatywność funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach, a także nowoczesność potulickiego więzienia, panujące w niej porządek i dyscyplina, były wystarczającą zachętą dla mundurowych uczniów z Zespołu Szkół im. prof. E Chroboczka w Szubinie do wstąpienia w nasze szeregi.

Materiał:  por. Krzysztof Jurek

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 15 9

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Daleka wyprawa do Rumunii. Piękne góry i życzliwi ludzie

Latem bieżącego roku w dniach od 25 lipca do 4 sierpnia, wyruszyliśmy# na daleką wyprawę do Rumunii - 1250 kilometrów od Kcyni.

(czytaj więcej)
0

Otwarto nową siedzibę Archiwum Państwowego. Można zwiedzić gmach

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, po kilkudziesięciu latach starań#, ma w końcu nową siedzibę!

(czytaj więcej)
0

"Bohaterowie bez granic". Strażacy opowiadają o doświadczeniach w Grecji

W lipcu 2023 r. moduł GFFFV Poland w składzie #149 strażaków i 49 samochodów wziął udział w akcji gaszenia pożarów lasów w Grecji.

(czytaj więcej)
0

O przyszłości onkologii w Polsce. Cztery spotkania edukacyjne

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza #przedstawicieli organizacji pacjentów na cykl spotkań edukacyjnych

(czytaj więcej)