Dziś mamy 2 grudnia 2023, sobota, imieniny obchodzą:

30 października 2023

Przedstawiciele ITD z wizytą w szkole. Spotkanie w ramach projektu

fot. powierzone

fot. powierzone

27 października w Zespole Szkół i#m.prof.E.Chroboczka odbyła się wizyta przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego Pani Darii Gackowskiej i Pana Piotra Stępnia.

Podczas spotkania z uczniami kl III OPW i TL w zawodzie technik logistyk inspektorzy omówili cel powstania i działalności Inspekcji Transportu Drogowego oraz przykłady kontroli różnych środków transportu w wielu aspektach. Inspektorzy przedstawili zagadnienia związane z czasem pracy kierowcy zawodowego, opowiedzieli o rodzajach tachografów, o próbach manipulacji przez kierowców, o rozporządzeniu 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Po przedstawieniu powyższej tematyki został zorganizowany konkurs pt.,,Sprawdź swoją wiedzę” p. Daria rozdała uczniom wcześniej przygotowany test składający się z 10 pytań. Po pierwszym etapie największą liczbę punktów a zarazem

I miejsca zdobyła - Julia Różańska z kl III OPW.

Sześć osób osiągnęło taki sam wynik więc przeszli do drugiego etapu, uczniowie otrzymali nowe pytania testowe i tutaj oprócz prawidłowych odpowiedzi liczył się czas odpowiedzi. W wyniku rywalizacji w drugim etapu

II miejsce zdobyła Klaudia Chudzińska z kl III OPW

III miejsce zdobyła Marta Witkowska z kl III OPW.

Laureatkom serdecznie gratulujemy a inspektorom dziękujemy za dostarczenie wiedzy i emocji konkursowych.

Wizyta odbyła się w ramach projektu "Logistyk potrzebny od zaraz" współfinansowany przez Powiat Nakielski, koordynator: Ryszarda Krzyżanowska-Kalka

Materiał: Ryszarda Krzyżanowska-Kalka

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 11 4

Czytaj również

udostępnij na FB
0

"Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości". Nowa edycja programu

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF#. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

(czytaj więcej)
0

Znaczny wzrost liczby studentów z Ukrainy. Najnowszy raport OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował #na portalu RAD-on najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Tym razem najnowszą edycję raportu ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób. Jest ich już obecnie 48 150 osób.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)